Blog

18. úno, 2017

Už najmenej chcem kritizovať, súdiť a odsudzovať, berte nasledujúce riadky ako nevyhnutnosť.

Patril by sa nejaký všeobjímajúci úvod, ja ale od nesmrteľnosti chrústa padnem nižšie a poukážem na fakt, že čím je bytosť primitívnejšia, tým viac môžme u nej nájsť črty po predkoch. Viditeľné je to napr. u ríše zvierat, povedzme u psoch. U zvierat sa cení rasa, u ľudí čo? Nie individualita? Nie slobodný duch?

 

Robí Michal Havran iné ako len to, čo podedil po predkoch? Sám sa k tomu priznáva čo sa týka teológie, ja len dodávam, že rovnako to pasuje na jeho ľavičiarstvo, aj na jeho sklon k herectvu a k písaniu. Kde je ale ten Michal Havran, ako Ja? Kde je jeho slobodný a samostatný duch? Naozaj je to len o génoch? Naozaj je Michal Havran len potvrdením rôznych obskúrnych teórii, ktoré hlásajú, že všetko je len v génoch? Michal Havran píše a píše dobre, jeho otec je novinár a spisovateľ, jeho matka sa mi marí mala čosi s médiami .... Jablko ďaleko od stromu nepadá ... Čo robí Michal Havran iné ako  jeho rodičia, ako je príkladom pre slobodu a negáciu predurčenosti génmi a dokonca aj črtami národa?

 

Michal Havran tu tára o slobode, pričom je otrokom svojich génov, povedzme nikdy nebude súhlasiť s tým, že určité etniku, určitá rasa sa správa určitým spôsobom, ale on sám si privlastní výsadu, aby sa on tak správať nie len že mohol a smel, uňho je to dokonca zákon .. Sám to tvrdí, že jeho predkovia boli kňazi a on ide študovať teológiu. Teológiu reznutú komunizmom, Havran je v génoch dôsledný ... Napriek tomu bojuje proti nacizmu, determinácii .... A sám nie je že je len produktom determinácie, ale ešte sa s tým aj chváli.

 

Posolstvom Michala Havrana jer zhruba akýsi vágny pojem humanizmu, ktorému prispôsobuje dejinné fakty a nie len dejinné ... Trocha mu ja rozumiem, tiež som mal v minulosti rôzne všeobjímajúce pózy, lásku ktorá bola len citom bez spojitosti s realitou. Ale ja som z toho vytriezvel, pretože nemám talent na udržanie neudržateľného a zrejme podobne geneticky mi nikto nedal do vienka talent k obhajobe nemožného, ani som nemal rodičov z elity a pod. .... kam ma život odvanul, tam som musel a už ako som na to reagoval, to čosi nové budovalo.

 

Vidím tu obraz na jednej strane človeka, ktorý apeluje na humanizmus, na solidaritu, na druhej strane zas je to človek médii a blízky moci s čuchom pre "pravdu" ako zarobiť peniaze, ako byť slávny ....

 

 

Pozrime na realitu, svet sa nezlepšuje citičkami, veď kde sú krajiny budhizmu a kde sme my? Keby sme nechali spoločnosť žiť si svojim vlastným životom, naozaj by to bola džungla, ale aj tá dokope k vývoju, aha -ho - vyvinuli sme sa ...

A preto je jasné, že chceme vývoj urýchliť, niekto to robí kukučom , iný reálnymi činmi ...

 

Reálne pomáhajú vývoju iní ....  Nebudem hovoriť o tom, ako morálny  a etický vzostup Rómov započalo osekanie príspevkov od štátu, ako ich to skultúrnilo, pretože sa pobrali do Anglicka a inde na Západ ......

 

Neprospejú nám ideológie, ale pohľad na realitu a tá sa odvíja z troch základných zložiek Ako sa má vec v cite duchovnom, v cite duševnom a v cite telesnom naraz! Jedno by malo potvrdzovať druhé, žiadna totalita ...